• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
okanelt.com - "Türkiye'nin İngilizce Materyal ve Bilgi Kaynağı" | En Güncel En Sade En Kaliteli İngilizce İçerik Platformu

ingilizceciyiz.com

2021-2022 İLKOKUL ORTAOKUL LİSE YAZILI SORULARI VE ÖĞRETMENE ÖZEL YAZILILAR İNGİLİZCECİYİZ.COM'DA...
İngilizce Ünite Konuları
2021-2022 İngilizce Yazılı Soruları
İngilizce Ünite Kelimeleri
İngilizce Sınavlar
Site Menüsü
Site Haritası

Kelimeler 6/9

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı


6. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri ve Anlamları 2020-2021, Saving The Planet ünite kelimeleri ve anlamları  
 
       

9. Ünite Saving the Planet Kelimelerinin Tamamını Word Belgesi Halinde İndirmek İçin Tıklayınız


 

Sayın İngilizce öğretmenlerim ve sevgili öğrenciler!!!

Özenle hazırlanmış kelimelerimizi gördükten sonra, aynı özenle hazırlanmış veya derlenmiş İngilizce yazılılarımıza göz atmayı unutmayın.

Buraya tıklayarak 5. Sınıf İngilizce Yazılı Sorularını, 6. Sınıf İngilizce Yazılı Sorularını, 7. Sınıf İngilizce Yazılı sorularını ve 8. Sınıf İngilizce Yazılı Sorularını görebilirsiniz. Unutmayın bütün İngilizce yazılılarımız 2020-2021 eğitim öğretim yılında güncel olarak hazırlanmış, müfredata tamamen uygundur. 

2020-2021 6.SINIF 9.ÜNİTE KELİMELERİ ANLAMLARI TÜRKÇELERİ

A

attend: gitmek, katılmak

cause: yol açmak, sebep olmak

check: kontrol etmek

clean: temizlemek

cut down trees: ağaçları kesmek

cycle: bisiklet sürmek

damage animals habitat: hayvanların doğal yaşam alanlarına zarar vermek

destroy forest: ormanı yok etmek

destroy: yıkmak

die: ölmek

do exercise: egzersiz yapmak

drive private cars: özel araç kullanmak

drive to work: işe arabayla gitmek

forget: unutmak

harm animals: hayvanlara zarar vermek

hurry up: acele etmek

hurt animals: hayvanlara zarar vermek

keep the sea clean: denizi temiz tutmak

leave the tap on: musluğu açık bırakmak

live: yaşamak

make new farm lands: yeni ekim alanları yapmak

pick up: toplamak

plant trees: ağaç dikmek

plug: fişini takmak

pollute water and air: suyu ve havayı kirletmek

pour waste: atıkları dökmek

prevent pollution: çevreyi kirletmek

protect animals: hayvanları korumak

protect environment: çevreyi korumak

recycle batteries: pilleri geri döünştürmek

recycle litter: çöpü geri dönüştürmek

recycle paper, glass and plastic: kağıt, cam ve plastiği geri dönüştürmek

reduce the use of electricity: elektrik kullanımını azaltmak

reduce water pollution: su kirliliğini azaltmak

save energy: enerji tasarrufu etmek

save: korumak

tap is running: su akıyor

tell: söylemek, anlatmak

throw rubbish around: etrafa çöp atmak

turn off the lights: ışıkları kapatmak

turn off the tap: musluğu kapatmak

turn on the lights: ışıkları açmak

unplug TV: TV’nin fişini çekmek

use environmentally friendly products: çevre dostu ürünler kullanmak

use filter: filtre kullanmak

use less water: daha az su kullanmak

use private cars: özel araba kullanmak

use public transportation: toplu taşıma kullanmak

use solar energy: güneş enerjisi kullanmak

use wind energy: rüzgar enerjisi kullanmak

warn: uyarmak

waste energy: enerjiyi boşa harcamak

waste water: suyu boşa harcamak

wat to: istemek

 

B

air pollution: hava kirliliği

electrical devices: elektrikli aletler

environment: çevre

everywhere: her yer

exhaust gases: egzoz gazları

factory: fabrika

garbage / litter / rubbish: çöp

junk food: aburcubur yiyecek

light: ışık

living being: canlı

lung: ciğer

natural sources: doğal kaynaklar

noise pollution: gürültü kirliliği

tap: musluk

traffic jam: trafik sıkışıklığı

water pollution: su kirliliği

water sources: su kaynakları

 

C

careful: dikkatli

clean: temiz

crowded: kalabalık

dirty: kirli

important: önemli

noisy: gürültülü

 

D

I’m not sure: emin değilim

I’m sure: eminim

instead: yerine

moreover: dahası

regularly: düzenli bir şekilde

so: bu yüzden

there is/ there are: var

wait a second: bir dakika bekle

with … : … ile

 


2017-2018

Unit 9 - Saving the Planet (Gezegeni Korumak)

-1-

believe: inanmak

clean up: temizlemek

cut down trees: ağaçları kesmek

cycle/ride: bisiklet sürmek

drop litter: çöp atmak

feed: beslemek

forget: unutmak

leave the room: odadan çıkmak

leave water running: suyu açık bırakmak

pick up rubbish: çöp toplamak

plant trees: ağaç dikmek

plug: fişini takmak

pollute the environment: çevreyi kirletmek

protect environment: çevreyi korumak

put dead batteries out: bitmiş pilleri atmak

put into waste bin: çöp kutusuna atmak

put the rubbish in bin: çöpü çöp kutusuna atmak

recycle: geri dönüştürmek

reduce: azaltmak

save energy: enerji tasarrufu etmek

save/protect animal in danger:tehlikede olan

take care of planet: gezegenimize özen göstermek

turn off the tap: musluğu kapatmak

turn off/switch off the light: ışığı kapatmak

turn on/switch on: açmak

unplug TV:TV’nin fişi çekmek

use eco friendly bulb: tasarruflu ampül kullanmak

use: kullanmak

walk : yürümek

want: istemek

waste water: suyu boşa harcamak

water the plants: bitkileri sulamak

 

 

-2-

air pollution: hava kirliliği

can: (teneke) kutu

earth/world: dünya

electrical devices: elektrikli aletler

environment: çevre

environmentalist: çevreci

forest: orman

garbage/litter/rubbish: çöp

glass: cam

global warming: küresel ısınma

nuclear power: nükleer güç

oxygen: oksijen

ozone layer: ozon tabakası

paper: kağıt

planet: gezegen

plant: bitki

playground: oyun alanı

pollution: kirlilik

product: ürün

public transportation: toplu taşıma

recycled products: ger dönüşümlü ürünler

recycling bin: geri dönüşüm kutusu

waste bin: çöp kutusu

water pollution: su kirliliği

 

-3-

again: tekrar

carefully: dikkatli

clean: temiz

dangerous: tehlikeli

dirty: kirli

embarrassed: mahcup, utanmış

environmentally friendly: çevre dostu

harmful: zararlı

I agree: katılıyorum

I think so: ben de öyle düşünüyorum

recycable: geri dönüştürülebilir

right: doğru

useful: faydalı

what type of/ what kind of: ne tür

you are right: haklısın

 

 

 

Okan GULTEKIN

 

Yorumlar - Yorum Yaz