• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
okanelt.com - "Türkiye'nin İngilizce Materyal ve Bilgi Kaynağı" | En Güncel En Sade En Kaliteli İngilizce İçerik Platformu

ingilizceciyiz.com

2021-2022 İLKOKUL ORTAOKUL LİSE YAZILI SORULARI VE ÖĞRETMENE ÖZEL YAZILILAR İNGİLİZCECİYİZ.COM'DA...
İngilizce Ünite Konuları
2021-2022 İngilizce Yazılı Soruları
İngilizce Ünite Kelimeleri
İngilizce Sınavlar
Site Menüsü
Site Haritası

Kelimeler 7/3

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı
7. Sınıf İngilizce Ünite Kelimeleri ve Anlamları Türkçeleri 3. Ünite - Biographies (Biyografiler)Kelimeleri incelemek ve indirmek için sayfanın aşağısına bakınız.


 

3. ÜNİTE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF 3. ÜNİTE KELİMELERİ

 

alone: yalnız

brilliant: zeki, parlak

chronological: tarihe göre sıralanmış

different: farklı

difficult: zor

easygoing: uysal, rahat

famous: önemli

glad: memun

good at ... : ...'da iyi olmak

hardworking: çalışkan

important: önemli

interested in... : ...'ya ilgili, ilgi duyma

outgoing: dışa dönük, sosyal

perfect: mükemmel

pleased: memnun

rich: zengin

successful: başarılı

unhappy: mutsuz

 

 

achievement: başarı

acting: rol yapma, aktörlük yapma

around the world: dünyada, dünya etrafında

award: ödül

biographer: biyografi yazarı

birth: doğum

career: kariyer

company: şirket

date: tarih

diary: günlük

divorce: ayrılık, boşanma

education: eğitim

effort: gayret, çaba

elementary school: ilkokul

everyone: herkes

 

 

grammar: dilbilgisi

great success: büyük başarı

here: burada, buraya

high school: lise

husband: eş (erkek)

important events: önemli olaylar

last years of life: hayatın son yılları

letter: mektup

marriage: evlilik

mate: arkadaş, dost

nobody: hiç kimse

parents: anne-baba, ebeveyn

physic: fizik

primary school: ilkokul

private life: özel hayat

prize: ödül

science: bilim, fen

secondary school: ortaokul

sentence: cümle

someone: birisi

special award: özel ödül

story: hikaye

there: orada, oraya

university / college: üniversite

wife: eş (bayan)

 

 

about: hakkında, ilgili

also: ayrıca

both: her ikisi

during ... : ... esnasında, boyunca

really: gerçekten

still: hala

when ... : ... dığında, dığı zaman

you are welcome: rica ederim

VERBS                                            

become: olmak

die: ölmek

discover: keşfetmek

find: bulmak

force: zorlamak

get high mark: yüksek not almak

get married: evlenmek

give information: bilgi vermek

give: vermek

go: gitmek

graduate: mezun olmak

grow up: büyümek

happen: olmak, meydana gelmek

have: sahip olmak

learn: öğrenmek

leave: ayrılmak, çıkmak

meet: buluşmak, tanışmak, toplanmak

move: taşınmak, hareket etmek

own: sahip olmak

raise: (çocuk) büyütmek, yetiştirmek

receive: (teslim)almak

research: araştırma yapmak, incelemek

search: araştırmak

separate from: ayrılmak

stay: kalmak

study hard: sıkı çalışmak

study medicine: tıp okumak

take note: not almak

tell: anlatmak, söylemek

use sources: kaynakları kullanmak

visit: ziyaret etmek

want to be: olmak istemek

want: istemek

was born: doğmak

write: yazmak

 

FİİLLERİN 2. HALLERİ

became

died

discovered

found

forced

got

got married

gave

gave

went

graduated

grew up

happened

had

learnt

left

met

moved

owned

raised

received

researched

searched

separated from

stayed

studied

studied

took

told

used

visited

wanted

wanted

was born

wrote  

by Okan GULTEKIN
 

 

 

 

 

UNIT 3 – BIOGRAPHIES (BİYOGRAFİLER)

-1-

achievement: başarı

apartheid: ırk ayrımı

artist: sanatçı, ressam

at the age of … : … yaşında

autumn/fall: sonbahar

award: ödül

civil right leader: sivil hak lideri

director: yönetici

equal right: eşit hak

famous work: ünlü eser

female: bayan

fight: savaş

flat: daire (ev)

glider: planör pilotu

husband: erkek eş, koca

inventor: mucit

lawyer: avukat

lift: asansöt

military pilot: askeri pilot

other: diğer

president: başkan

prison: hapis

protest: protesto

racial differences: ırk farkı

scholarship: burs

scientist: bilimadamı

second: saniye

slavery: kölelik

somone: birisi

spring: ilkbahar

-2-

against…: … e karşı

ambitious: hırslı

awful: berbat

boring: sıkıcı

brilliant: harika

clever: zeki

during: boyunca

eager: istekli

eventually: sonunda

famous: ünlü

fantastic: harika

great: harika

honest: dürüst

in the beginning: başında

in the end: sonunda

late: geç

miserable: zavallı, perişan

really: gerçekten

talented: yetenekli

tiring: yorucu

until…: …e kadar

when…: …dığında, …dığı zaman


FİİLLERİN 2. HALLERİ - 7. SINIF 3. ÜNİTE KELİMELERİ 2. HAL


PRESENT
     PAST             MEANING
1. HAL         2. HAL            ANLAMI

 

           

 

Am/is/are        was/were         -

 

Adopt             adopted          evlat edinmek

 

Attend                        attended         gitmek, katılmak

 

Become           became            olmak

 

Begin              began              başlamak

 

Break down    broke down    bozulmak

 

Break              broke               kırmak

 

Buy                 bought (satın) almak

 

Call                 called              aramak

 

Change           changed          değiştirmek

 

Chat online     chatted            gezinmek

 

Come              came               gelmek

 

Complete        completed       tamamlamak

 

Decide                        decided           karar vermek

 

Die                  died                ölmek

 

Discover         discovered      keşfetmek

 

Do                   did                  yapmak

 

Drink              drank              içmek

 

Eat                  ate                   yemek

 

Feel                 felt                  hissetmek

 

Fight               fought          kavga etmek, savaşma

 

Get                  got                  almak

 

Give advice    gave                vermek

 

Go                   went                gitmek

 

Graduate         graduated       mezun olmak

 

Grow up         grew up           büyümek, yetişmek

 

Happen           happened     olmak, meydana gelm-

 

Have               had                  sahip olmak

 

Help                helped             yardım etmek

 

Invent             invented          icat etmek

 

Jump               jumped            zıplamak

 

Learn              learnt               öğrenmek

 

Leave              left                  ayrılmak, çıkmak

 

Like                liked                sevmek

 

Listen              listened           dinlemek

 

Manage           managed         yönetmek

 

Marry              married           evlenmek

 

Meet               met                  buluşmak

 

Move              moved             taşınmak

 

Open               opened                        açmak

 

Paint               painted                        boyamak

 

Play                 played             çalışmak

 

Return             returned          dönmek

 

Scream            screamed         çığlık atmak

 

Serve               served             hizmet etmek

 

Sit                   sat                   oturmak

 

Spend             spent               harcamak

 

Start                started             başlamak

 

Struggle          struggled         mücadele etmek

 

Study              studied                         çalışmak, okumak

 

Surf the net     surfed             internette gezinmek

 

Take                took                almak

 

Think              thought           düşünmek

 

Turn on           turned on        açmak

 

Visit                visited        gezmek, ziyaret etmek

 

Wait                waited             beklemek

 

Wake up         woke up          uyanmak

 

Want               wanted                        istemek

 

Watch             watched          izlemek

 

Win                 won                 kazanmak

 

Work               worked           çalışmak

 

Write               wrote              yazmak

 

 

 

 İNGİLİZCE SIRA SAYILARI

 

 

 

1 one                     1st                          first

 

2 two                     2nd                        second

 

3 three                  3rd                         third

 

4 four                    4th                         fourth

 

5 five                     5th                         fifth

 

6 six                       6th                         sixth

 

7 seven                 7th                         seventh

 

8 eight                   8th                         eighth

 

9 nine                    9th                         ninth

 

10 ten                    10th                       tenth

 

11 eleven             11th                       eleventh

 

12 twelve              12th                       twelfth

 

13 thirteen           13th                       thirteenth

 

14 fourteen          14th                       fourteenth

 

15 fifteen              15th                       fifteenth

 

16 sixteen             16th                       sixteenth

 

17 seventeen       17th                       seventeenth

 

18 eighteen          18th                       eighteenth

 

19 nineteen         19th                       nineteenth

 

20 twenty             20th                       twentieth

 

21 twenty-one     21st                        twenty-first

 

22 twenty-two     22nd                      twenty-second

 

23 twenty-three  23rd                       twenty-third

 

24 twenty-four    24th                       twenty-fourth

 

30 thirty                30th                       thirtieth

 

31 thirty-one        31st                        thirty-first

 

 

 

OKAN GÜLTEKİN 

 

by okanelt.com           


 

UNIT 3 – BIOGRAPHIES (BİYOGRAFİLER)

 

-1-

 

achievement: başarı

 

apartheid: ırk ayrımı

 

artist: sanatçı, ressam

 

at the age of … : … yaşında

 

autumn/fall: sonbahar

 

award: ödül

 

civil right leader: sivil hak lideri

 

director: yönetici

 

equal right: eşit hak

 

famous work: ünlü eser

 

female: bayan

 

fight: savaş

 

flat: daire (ev)

 

glider: planör pilotu

 

husband: erkek eş, koca

 

inventor: mucit

 

lawyer: avukat

 

lift: asansöt

 

military pilot: askeri pilot

 

other: diğer

 

president: başkan

 

prison: hapis

 

protest: protesto

 

racial differences: ırk farkı

 

scholarship: burs

 

scientist: bilimadamı

 

second: saniye

 

slavery: kölelik

 

somone: birisi

 

spring: ilkbahar

 

-2-

 

against…: … e karşı

 

ambitious: hırslı

 

awful: berbat

 

boring: sıkıcı

 

brilliant: harika

 

clever: zeki

 

during: boyunca

 

eager: istekli

 

eventually: sonunda

 

famous: ünlü

 

fantastic: harika

 

great: harika

 

honest: dürüst

 

in the beginning: başında

 

in the end: sonunda

 

late: geç

 

miserable: zavallı, perişan

 

really: gerçekten

 

talented: yetenekli

 

tiring: yorucu

 

until…: …e kadar

 

when…: …dığında, …dığı zaman


Yorumlar - Yorum Yaz