• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
okanelt.com - "Türkiye'nin İngilizce Materyal ve Bilgi Kaynağı" | En Güncel En Sade En Kaliteli İngilizce İçerik Platformu

İngilizce Ünite Konuları
2020-2021 İngilizce Yazılıları
İngilizce Ünite Kelimeleri
İngilizce Sınavlar
Site Menüsü
Site Haritası

Kelimeler 7/4

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı
7. Sınıf İngilizce Ünite Kelimeleri ve Anlamları Türkçeleri
4. Ünite - Wild Animals (Vahşi Hayvanlar)


 
 

4. ÜNİTE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF İNGİLİZCE 4. ÜNİTE KELİMELERİ VE ANLAMLARI

7th Grade - UNIT 4 - WILD ANIMALS

 

NOUNS

animal extinction: hayvanların neslinin tükenmesi

average size: ortalama boy

bat: yarasa

cage: kafes

camel: deve

chicken: tavuk

climate change: iklim değişikliği

crocodile: timsah

crocodile: timsah

desert: çöl

dolphin: yunus

eagle: kartal

elephant: fil

environment: çevre

flower of plants: bitki çiçekleri

fruit: meyve

future: gelecek

giraffes: zürafa

global warming: küresel ısınma

habitat: doğal yaşam alanı

hawk: şahin

human: insan

jungle: orman

kangaroo: kanguru

lake: göl

leaf: yaprak

leaves: yapraklar

lion: aslan

lizard: kertenkele

mammals: memeli hayvan

monkey: maymun

mountain: dağ

ocean: okyanus

owl: baykuş

 

 

 

paleontologist: fosilbilimci

penguin: penguen

pigeon: güvercin

plant: bitki

polar bear: kutup ayısı

prey: av

rat: fare

reason: sebep

reptiles: sürüngen

river: ırmak

sea: deniz

shark: köpek balığı

snake: yılan

sunlight: gübeş ışığı

tiger: kaplan

volcano eruption: volkanik patlama

wild animals: vahşi hayvanlar

 

ADJECTIVES

another: başka, başka bir

carnivorous: etçil

dangerous: tehlikeli

endangered: nesli tükenme tehlikesi altında

enormous: devasa

fast: hızlı

harmful: zararlı

herbivorous: otçul

long: uzun

lovely: sevimli

other: diğer, başka

poisonous: zehirli

terrible: berbat

unhealthy: sağlıksız

 

 

 

VERBS

afraid of: korkmak

attack: saldırmak

be careful: dikkatli olmak

become extinct: nesli tükenmiş olmak

belong to: ait olmak

bite: ısırmak, sokmak

cause global warming: kürsel ısınmaya sebep olmak

change shape: şekil değiştirmek

clean: temizlemek

die: ölmek

discover: keşfetmek

eat other animals: diğer hayvanları yemek

extinct: nesli tükenmek

find more information: daha fazla bilgi bulmak

find prey: av bulmak

harm: zarar vermek

have picnic: piknik yapmak

hunt during night: gece avlanmak

hunt during the day: gündüz avlanmak

hunt: avlamak

keep clean: temiz tutmak

laugh: gülmek

live near lakes: göl kenarında yaşamak

make habitat dirty: doğal yaşamı kirletmek

mean: anlamına gelmek, kastetmek

open mouth widely: ağzı genişçe açmak

plant tree: ağaç dikmek

prevent: önlemek

protect forest: ormanı korumak

protect wild life: vahşi yaşamı korumak

roar: kükremek

save energy: nereji tasarrufu etmek

share: paylaşmak

stop global warming: küresel ısınmayı durdurmak

survive: hayatta kalmak

talk about: ... hakkında konuşmak

wait for hours: saatlerce beklemek

waste energy: enerjiyi boşa harcamak

 

by Okan GULTEKIN

ANIMALS ( Hayvanlar )

Goat : Keçi

Camel: deve

Donkey:eşek

Duck: ördek

Fox: tilki

Giraffe: zürafa

Jellyfish : denizanası

Rooster (cock) : horoz

Hen:tavuk

Chick:civciv

Seahorse: denizatı

Starfish: denizyıldızı

Horse: at

Monkey: maymun

Ostrich: Deve kuşu                               

Pig : domuz                                               

Chimpanzee: şempanze

Sheep: koyun

Snake: yılan

Lizard: kertenkele

Turtle: kaplumbağa

Crocodile: timsah

Wolf: kurt

Hippo: su aygırı

Vulture: Akbaba

Octopus: Ahtapot

Tiger: kaplan

Whale: balina

Dolphin:yunus

Shark : köpek balığı

Bat: yarasa

Cow:inek

Squirrel:sincap

Bear: ayı

Polar bear :  kutup ayısı

Ape: maymun

Owl: baykuş

Swan: kuğu

Pigeon: güvercin

Canary: kanarya

Parrot: papağan

Eagle: kartal

Butterfly: kelebek

Crab: Yengeç

Ant: karınca

Ladybird : uğur böceği

Mosquito : sivrisinek

Giant panda : dev panda

Deer : geyik

Tortoise  : kamplumbağa

 

BODY PARTS OF ANIMALS

Beak : gaga                        

Shell :  kabuk                

Ear : kulak                         

Ivory  / tusk : fildişi           

feather            : tüy           

wing  : kanat                 

fin  :   yüzgeç              

trunk  :  hortum         

fur  :  kürk                    

leg  : bacak                          

furry : kürklü                  

paw (claw) : pençe             

horn  : boynuz                                                               

teeth : dişler                                                                 

whiskers : bıyıklar                                                          

tail  :   kuyruk 

scaly skin : pullu deri

feet : ayaklar

head : kafa

neck : boyun

 

 

Spend : harcamak

Want : istemek

Hunt : avlamak

Feed : beslemek

Give birth : doğurmak

Lay  eggs : yumurtlamak

Sell : satmak

Kill : öldürmek

Lose  : kaybetmek

Take care of : dikkatli olmak

Ask : sormak

Adopt : evlat edinmek

Donate : bağışlamak

Decide : karar vermek

Save : kurtarmak,korumak

Protect : korumak

Preserve : korumak

Settle : yerleşmek

Recycle : geri dönüşüm

Reproduce:Üremek,çoğalmak

Reduce : azaltmak

Reuse : yeniden kullanmak

Join : katılmak

Plant : dikmek, bitki

chemical : kimyasal

Live : yaşamak

Bring:getirmek

Feel:hissetmek

Overkilling : aşırı öldürme

Overhunting : aşırı avlama

Extinct : soyu tükenmiş

in danger of : tehlikesinde

endanger : tehlikede olmak

grow:büyümek

Documentary : belgesel

Species : tür

Population : nüfus

Medicine : tıp

pet trade:evcil hayvan ticareti

Agriculture : tarım

Deforestation : ağaçları yok etme

Global warming : küresel ısınma

Endangered: Nesli tehlikede olan

Different: farklı

Enormous : kocaman

Anymore : artık

Sharp teeth : keskin dişler

Heavy : ağır

Light : hafif

Thick : kalın

Leaves: yapraklar

Grass: ot, çim

Plant: bitki

Non-domesticated: evcil olmayan

Strong feet:güçlü ayaklar

Easily:kolayca

Foreign:yabancı

Habitat : doğal yaşam alanı

 Nature : doğa             

 Mountain: dağ

 Lake: göl

 Sea: deniz

 Forest : orman

 Jungle : orman

 Rainforest : yağmur ormanı 

 Desert : çöl  

 Plain : ova

 River : nehir

 Arctic : kuzey kutbu

 Grassland : çayır 

 Island : ada

 Savannah : geniş çayır 

Wilderness area :  bakımsız yer

Reptile : sürüngen

Bird : kuş

Mammal : memeli

Insect : böcek

Wild animal : vahşi hayvan

Farm animal : çiftlik hayvan

Pet : evcil

Domestic animal : evcil hayvan

Herbivore : otobur hayvan

Carnivore : etobur hayvan   

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz