• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
okanelt.com - "Türkiye'nin İngilizce Materyal ve Bilgi Kaynağı" | En Güncel En Sade En Kaliteli İngilizce İçerik Platformu

ingilizceciyiz.com

2021-2022 İLKOKUL ORTAOKUL LİSE YAZILI SORULARI VE ÖĞRETMENE ÖZEL YAZILILAR İNGİLİZCECİYİZ.COM'DA...
İngilizce Ünite Konuları
2021-2022 İngilizce Yazılı Soruları
İngilizce Ünite Kelimeleri
İngilizce Sınavlar
Site Menüsü
Site Haritası

Yazılı 6. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı

Bu sayfada 6. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve 6. Sınıf Seçmeli İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Sorularını bulabilirsiniz. Sitemizdeki bütün yazılılar, özenle seçilerek eklenmiş veya hazırlanmıştır. 

2021 2022 6.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı Sorularını ve Cevapları

YAZILI ÖRNEĞİ 1

YAZILI ÖRNEĞİ 2

YAZILI ÖRNEĞİ 3

 

  
 
İngilizce yazılı soruları için yukarıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Geçmiş dönem yazılıları ise aşağıdaki bağlantılardan indirip çalışabilirsiniz. 

 

 

 

 


 

B)Answer the questions using the words from the box. (4x2=8p)

  (Soruları kutunun içindeki kelimelerden faydalanarak cevaplayınız)

1.What do you think about roller coasters? I think they are………………………

2.What do you think about ghost train?  …………………………….

3.What do you think about bumper cars? …………………………….

4.What do you think about funny mirrors? …………………………….

C)Look at the poster,answer the questions. (4x2=8p)

                                                   1.Where is the fair?

    ……………………………………...                    …………………………………………….

                                                   2.When is the fair?

    ……………………………………...                    …………………………………………….

                                                   3.How much is one ride?

                                                     ………………………………………………….

                                                   4.Do you like fairs?

                                                                             …………………………………………………..

 

D)Complete the blanks with the correct word.(Doğru kelimeyi kullanarak boşlukları doldurunuz.) (4x2=8p)

 

 


   1.A:I think bumper cars are __________.                   3.A:I think Ferris Wheel is exciting.

     B:I agree with you.They are dull.                                    B:I agree with you I ________ it,too.

   2.A:I think ghost trains are frightening.                       4.A:I think funny mirrors are fantastic.

     B:I  ________ with you.I am scared of them.               B:I ________ with you.I think they are boring.

 

E)Match the pictures with the words. (Kelimeleri resimlerle eşleştirin.) (5x2=10p)

 


    

                

  ………………….         …………………..             …………………         …………………..           ……………….

F)Circle the correct option.(Doğru seçeneği yuvarlak içine alınız) (7x2=14p)

  1.I   was  /  were   late for school yesterday.

  2.We  was  /  were  in Antalya two years ago.

  3.She  was  /  were  very happy yesterday.

  4.Jack  wasn’t  /  weren’t at school last week.

  5.Where  was  /  were you yesterday?

  6.We went to a cinema last weekend.The film was  /  were  boring.

  7.The weather  was  /  were  very cold last week.

 

G)Complete the sentences using past forms of the verbs in parenthesis. (7x2=14p)

   (Cümleleri parantez içindeki fiillerin geçmiş hallerini kullanarak cevaplayınız)

  1.They …………………………… ( go ) to Istanbul last year.

  2.We _____________ (have) lunch together last week.

  3.The students ___________ (play) football in the school garden.

  4.I _____________ (drink) a cup of coffee at the canteen.

  5.Mary and I  ____________ (pick) apples in our garden.

  6.He ___________ (not/watch) the film last night.

  7. Last year I ___________  (read)  fifty books.

H)Match the pictures with the words. (Kelimeleri resimlerle eşleştirin.) (6x2=12p)

 

 


                  

……………………..      ………………………….       ………………………..      ……….………….     ………………………    ………………………

I)Choose the correct option. (Doğru seçeneği işaretleyiniz.) (8x2=16p)

1.A:How do you feel?            

    B:I fell ________. 

   a)suprised        b)bored         c)scared         d)happy

 2.I stayed in a _____________on my vacation last summer.

  a)hotel            b)house         c)tent            d)museum

 3.A:__________ is the fun fair?

   B:It is on March 21st.

  a)When            b)What        c)What time     d)Where

 4.She ____________ yesterday.     

  a)climbed mountains          b)learned diving          c)went hiking    d)picked flowers

5.What does this sign mean?

   a)Fasten your seat belt!    b)Don’t eat or drink!     c)Danger!        d)Insert your token here!

6.I went to the cinema two days __________.

   a)last             b)ago           c)next             d)yesterday

7.A:______ you play football yesterday?

   B:No,I __________.

   a)Did / didn’t    b)Do / don’t    c)Did / did       d)Did / was

8.I am a _________.I put out a fire.

a)doctor           b)postman     c)engineer         d)fireman


Yorumlar - Yorum Yaz